مسی پس از 12 سال از تیم منتخب آمریکای جنوبی جدا شد
برای اولین بار از سال 2010، مسی در لیست ارزشمندترین بازیکنان آمریکا قرار نگرفت.

دیدگاهتان را بنویسید