مشاهده نشدن طاعون نشخوار کنندگان کوچک در گیلان

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: تا کنون هیچ موردی از طاعون نشخوار کنندگان کوچک در گیلان مشاهده نشده است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید