مشاوران علمی دولت انگلیس آماده شناسایی صدها مورد کرونای اومیکرون در روزهای آینده می‌شوند

مشاوران علمی دولت انگلیس می‌گویند ممکن است سویه‌ی اومیکرون در این کشور انتشار محلی پیدا کرده باشد و خودشان را برای تایید صدها مورد کرونای اومیکرون در روزهای آینده آماده می‌کنند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید