مشتریان گاز بد مصرف جریمه می‌شوند | وزیر نفت: افزایش قیمت گاز را نخواهیم داشت

وزیر نفت با تأکید بر اینکه هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت گاز مطرح نیست، گفت: ۲۵ درصد مشترکین پرمصرف و بدمصرف گاز که نزدیک ۵۰ درصد گاز خانگی را مصرف می‌کنند، مشمول جریمه خواهند شد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید