مصائب تمام نشدنی خروج از افغانستان: نوزادی که بعد از تحویل به آمریکایی ها گم شد !

یک نوزاد افغان که در هرج و مرج فرودگاه کابل گم شده هنوز و با گذشت دو ماه پیدا نشده است و بالاخره مرکز بین‌المللی کودکان گمشده و استثمار شده برای این حادثه هشدار جستجو صادر کرد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید