مصرف بیش از 10 میلیارد متر مکعب گاز در صنایع استان اصفهانرئیس شرکت گاز استان اصفهان از بهره مندی بیش از 17 هزار واحد صنعتی از بهره مندی از گاز طبیعی در شهرستان های استان اصفهان خبر داد و گفت: 70 درصد انرژی و سبد سوخت استان از گاز طبیعی و در سال گذشته تامین می شود. 35 درصد گاز استان در نیروگاه ها و 35 درصد در سایر واحدهای صنعتی و تولیدی مصرف می شد.

ابوالقاسم عسکری، استان اصفهان را قطب صنعتی 62 شهرک صنعتی کشور که از گاز طبیعی استفاده می کنند، دانست و گفت: و اشتغال. این سوخت پاک با سایر سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا و محیط زیست می باشد.

در حال حاضر 99.5 درصد جمعیت استان اصفهان شامل 112 شهر و 1067 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

دیدگاهتان را بنویسید