معاون اقتصادی رئیس جمهور از بندر شهید رجایی بازدید کرد

معاون اقتصادی رئیس جمهور از طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس بازدید کرد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید