معطل ماندن مصوبه برگزاری نمایشگاه‌های تهران در شهر آفتاب | چرا سرمایه‌گذاران به این مجموعه بی‌توجهند؟

مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب گفت: مصوبه منتقل کردن نمایشگاه‌های تهران به شهر آفتاب تا امروز معطل مانده و اجرایی نشده و همین امر خسارت‌های مادی و معنوی زیادی به شهروندان، شهرداری و دولت وارد کرده است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید