مقصودی: بوکس زمان ناطق‌ با ثوری قابل قیاس نیست

نایب رئیس سابق فدراسیون بوکس گفت: هیچوقت نمی‌توانیم بوکس زمان ناطق‌نوری را با دوره ثوری مقایسه کنیم، چون نام حاج احمد به تنهایی وزنه سنگینی برای این رشته بود.منبع

دیدگاهتان را بنویسید