ممنوعیت کشت برنج در تابستان / بارندگی در خوزستان توصیه نمی شود


خدارحم امیری زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به وضعیت بارندگی ها در استان به فارس گفت: ما در استان به کشاورزی مشغول نیستیم.

وی گفت: برنامه ریزی طرح کشت صیفی جات بر اساس بارندگی است و با توجه به شرایط فعلی قطعا کشت محصولات پرمحصول مانند برنج ممنوع خواهد شد.

امیری زاده با بیان اینکه کشاورزان باید کشت کم آب را در دستور کار قرار دهند، بیان کرد: غلات، مقداری سبزی و صیفی جات، کنجد و ذرت از محصولات کم آبی هستند که به دلیل خشکسالی باید آنها را بکاریم.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزان باید الگوهای کشت اعلام شده را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: اگر بارندگی در مناطق بالای استان ناکافی باشد و آب سدهای خوزستان افزایش نیابد، حتی محصولاتی با آب کمتر از برنج قابل کشت نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان یادآور شد: کشاورزان توجه داشته باشند که الگوی کشت با توجه به شرایط موجود طراحی شده است که قبل از شروع میوه های تابستانی اعلام می شود.

انتهای پیام/
آن را در صفحه اول توصیه کنید

دیدگاهتان را بنویسید