مهرجویی؛ فیلمسازی که عاشق نوشتن است | داستان سفرم به آمریکا را می نویسم

به‌راحتی مصاحبه نمی‌کند؛ مخصوصاً اگر قرار باشد درباره کتاب‌هایش صحبت کند. تأکید وسواس‌گونه‌ای دارد که حتماً باید کسی پای چنین مصاحبه‌هایی بنشیند که کتاب‌هایش را خوانده باشد؛ آن‌هم دقیق و کامل. به همین دلیل است که مصاحبه با داریوش مهرجویی، فرایندی طولانی‌مدت است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید