مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پیام نور.به گزارش ایرنا، بر اساس اطلاعیه قبلی سازمان سنجش و آموزش کشور و اعلام تغییرات جدید در دستورالعمل، کلیه متقاضیانی که موفق به انتخاب رشته نشده اند تا پایان امروز جمعه 10 بهمن ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. عمده از طریق سایت sanjesh.org اقدام نمایید.

به گزارش دانشگاه پیام نور، ظرفیت آزاد محلات دانشگاه بر اساس اطلاعیه منتشر شده در تاریخ 22 دی ماه 93، حداکثر ظرفیت پذیرش در راهنمای انتخاب رشته منتشر شده در شهریور 1400 افزایش یافته است. در آخرین مرحله انتخاب اعمال شود. شد.

دیدگاهتان را بنویسید