موضوع مطرح شده ارائه پیش نویس مذاکره در مورد موضوعات متفاوت استشهریار حیدری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: برای ایران مهم است که یک توافق خوب در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی و رفع تحریم ها مطرح شود و مهم نیست این پیش نویس چند صفحه ای باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: مواردی که در هنگام ارائه پیش نویس مذاکرات مطرح می شود، موضوعات متفاوتی است و چند صفحه بودن این پیش نویس در برجام اهمیتی ندارد. پس از تنظیم و امضا رسمی خواهد شد.

موضوع طراحی اشتباه است

نماینده مردم قصرشیرین تصریح کرد: روز گذشته جلسه ای برای بررسی ارائه پیش نویس مذاکرات در کمیسیون امنیت ملی بدون حضور وزیر امور خارجه تشکیل شد. واقعیت این است که طراحی اشتباه است. از وزیر امور خارجه هم در این مورد سوال شد که این موضوع مطرح نیست.

حیدری تاکید کرد: حفظ و تامین منافع ملی کشور برای مجلس و کمیسیون امنیت ملی مهم است و هنگام خروج از منافع کشور باید امنیت را در نظر گرفت. در این صورت منعی برای بازگشت وجود ندارد.» به شورا درباره بازگشت اعضای برجام و تشویق آنها به رفع تحریم ها است.

وی افزود: در قانون اقدامات راهبردی، اقداماتی در 9 بند تدوین شده است تا ایران بتواند برنامه هسته ای مورد نیاز کشور را پیش ببرد و نتیجه نهایی این موضوعات باید لغو همه تحریم ها باشد، در غیر این صورت پیش نویس مذاکره خواهد شد. هیچ مشکلی ندارند.”

خط قرمزها توسط تیم مذاکره کننده دنبال شد

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تیم مذاکره کننده خطوط قرمز را رعایت کرده است، گفت: خطوط قرمز مذاکره را نظام تعریف می کند و تیم مذاکره کننده نمی تواند خارج از این خطوط حرکت کند.

وی افزود: حفظ اقتدار سپاه، رفع تحریم ها، تقویت امنیت دفاعی کشور و حفظ منافع ملی از خطوط قرمز مذاکرات است و تیم مذاکره کننده موظف است اهداف نظام و دولت را در راستای تحقق اهداف خود حفظ کند. در این راستا حرکت کنیم.»

حیدری گفت: تیم مذاکره کننده اهداف و تصمیماتی را که در تصمیمات کارگروه نظام اتخاذ می شود پیش می برد و منطق این تیم حفظ منافع کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید