میدانی که دل مشهد در آن است


باشگاه خبرنگاران جوان از جانب مشهد سال ها پیش که نه از خیابان های پر از ماشین و دود خبری بود و نه از بلندی هتل های اطراف حرم امام رضا (ع)؛ زمانی که حرم فقط به صحن قدیم، مسجد گوهرشاد و بعداً صحن جدید ساخته شد، تمام خیابان‌های مشهد به یک میدان ختم می‌شد. میدان حضرت.

منطقه ای که قلب شهر را داشت و مرکز شهر مشهد محسوب می شد.

اطراف میدان حضرت مغازه ها و اتاق هایی بود که برای زائران امام هشتم سوغاتی تهیه می کرد; تا آنها را به خانه ببرم و دلتنگ مشهد شوم.

میدان حضرت

آن روزها با قدم زدن در میدان حضرت، صدای عکاس جوانی به گوش می رسید که زائران را دعوت می کرد تا با گنبد و صحن رضا جان و همچنین مغازه های رنگارنگ زعفران و سوغات فروشی عکس بگیرند.

بنای میدان حضرت در 30 متری ساختمان های اطراف حرم رضوی ساخته شد و تا سال 1353 همان شکل و شمایلی را داشت که به دستور استاندار خراسان در همان سال در اطراف حرم برپا شد.

اولین اقدام که در سال 1353 در میدان حضرت انجام شد تخلیه و تخریب مغازه های ساکن در میدان بود و اقدام بعدی ساماندهی فضای اطراف حرم بود.

هر ساله بخشی از این میدان تاریخی به بهانه ساخت و سازهای جدید در حرم تخریب می شد، خبری از میدان حضرت مشهد نیست.

اولین تصویر از میدان حضرت یک سال آفتابی است

میدان حضرت

میدان حضرت در دهه 50

میدان حضرت

میدان حضرت

میدان حضرت

تصویر میدان حضرت در سال 1355

میدانی که دل مشهد در آن است

میدان حضرت در آغاز دهه 70

میدان حضرت

انتهای پیام // f. ب.

دیدگاهتان را بنویسید