میزان افزایش درآمدهای دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت‌به میزان مصارف بیشتر است

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۱ اقداماتی انجام داده‌است که میزان افزایش درآمدهای دولت نسبت‌به میزان مصارف بیشتر باشد یعنی دولت سعی کرده بار بودجه را به مردم تحمیل نکرده و درنتیجه مجبور به خلق پول نشود.منبع

دیدگاهتان را بنویسید