میزان تفکیک پسماند خشک از مبدا تا پایان سال به 9 درصد افزایش می‌یابد

معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند گفت: میزان تفکیک پسماند خشک از مبدا تا پایان سال به 9 درصد افزایش می‌یابد.source article

دیدگاهتان را بنویسید