میز خبر ۲۰ آبان، تزریق دوز سوم واکسن کرونا چهار ماه پس از دوز دوم امکان‌پذیر است

امروز پنجشنبه ۲۰ آبان در ایران و جهان چه خبر است؟ منبع

دیدگاهتان را بنویسید