می‌توانیم در حوزه و دانشگاه برنامه‌ریزی‌هایی برای تقویت رشته علوم سیاسی داشته باشیم

در کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی که به منظور ارائه پیشنهاداتی برای تقویت رشته علوم سیاسی برگزار شد، با اشاره به این که در زمینه اندیشه سیاسی اسلام در وضعیت خوبی قرار داریم و فلسفه سیاسی اسلامی در مقایسه با سایر رشته‌ها پیشرو است، این گونه مطرح شد که با ظرفیت‌هایی که وجود دارد، می‌توانیم در حوزه و دانشگاه برنامه‌ریزی‌هایی را داشته باشیم و با وجود این ظرفیت‌ها می‌توانیم پروژه‌هایی را رقم بزنیم که مورد نیاز جمهوری اسلامی است و می‌بایست در این عرصه از لحاظ نظری و عملی پاسخ‌های مناسبی را داشته باشد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید