نابرابری جنسیتی بین پژوهشگران دانشگاه‌های علوم پزشکی

بررسی‌های یک مطالعه در خصوص تفاوت‌های جنسیتی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نشان داد که در شاخص‌های علم‌سنجی و پژوهشی این پژوهشگران تفاوت‌های جنسیتی وجود دارد و برخی از این تفاوت‌ها چشم‌گیر است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید