نانوایی؛ در خط مقدم شکایات مردمی – تابناک


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رعایت اقدامات پزشکی یکی از مهم ترین اقدامات برای پیشگیری از بروز بیماری ها به ویژه بیماری های عروق کرونر قلب به عنوان بخشی از بعد فردی و جهت دهی به جوامع و انجمن ها است. این در حالی است که اکثر اماکن ثبت شده در سامانه شکایات عمومی وزارت بهداشت، نانوایی های شکایات سلامت هستند که عمدتاً به دلیل تمیز نکردن دست و استفاده نکردن از ماسک توسط کارکنان ایجاد می شود.

بر اساس آخرین گزارش ریاست صحت عامه 190 سامانه ملی رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت مبنی بر اجرای اقدامات درمانی در بخش‌های مقابله با ویروس کرونا از تاریخ 25 لغایت 23 بهمن ماه 1400، تعداد کل تماس‌های پاسخ داده شده 9302 تماس بوده است. تماس می گیرد. . این در حالی است که تعداد کل شکایات ثبت شده 3018 شکایت است و شکایات مربوط به عدم رعایت استانداردهای بهداشت محیط کار (مربوط به کووید 19) همچنان در صدر جدول باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، مکان‌هایی که بیشترین شکایات بهداشتی را ثبت می‌کنند نانوایی‌ها هستند که اغلب توسط کارکنان به دلیل عدم رعایت بهداشت دست و عدم استفاده از ماسک گزارش می‌شوند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، هفته گذشته بیشترین شکایات مردمی مربوط به عدم رعایت موازین بهداشتی در محیط کار با 66 درصد و به دنبال آن عدم رعایت بهداشت دست با 11 درصد در محیط کار و رتبه دوم، تامین غذا 10 درصد پوسیده در رتبه سوم، تصفیه فاضلاب غیربهداشتی با 8 درصد چهارم و عرضه غذاهای بسته بندی شده بدون تاریخ انقضا در رتبه دوم و پنجم با 5 درصد قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، بیشترین شکایات طبقاتی مربوط به نانوایی ها با 43 درصد، مسکونی با 18 درصد، غذا، پیتزا با 16 درصد، خودپزشکی و رستوران ها با 13 درصد است. رتبه چهارم و خواربارفروشی. و سوپرمارکت ها با 10 درصد در رتبه پنجم شکایات مردمی قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید