نبرد شهردار ساری برای بقا و عزل – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار مهر، سیدی حسن احمدی رئیس کمیسیون نظارت و رسیدگی به شکایات شورای شهر ساری شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و شهرداری ها از استعفا، استیضاح، تعلیق و عدم اجرای قانون تشکیلات شوراها و شهرداری ها خبر داد. شرایط جزو بندهایی بود بر این اساس ممکن است شهردار عزل شود.وی درباره شرایط اجرای حکم گفت: در مصوبه سال 77 هیات وزیران بند وجود دارد که شهردار دارای شرایط روحی و جسمی است.

وی با اشاره به اینکه شهردار فعلی شورایی در وضعیت جسمی و روحی خوبی قرار ندارد، افزود: این امر در حالی که در سال 1376 مجدداً شرایط تصدی شهرداری منتشر شد و ماده 8 کل مصوبه سال 77 هیئت وزیران لغو شد و در ماده 7 آمده است که وزارت کشور مسئول اجرای صحیح این مصوبه است.

وی ادامه داد: در سال 97 در مصوبه هیأت وزیران شرایط تصدی شهرداری حذف شد و شرایط روحی و جسمی حذف شد و در ماده 10 آیین نامه سال 70 آمده است که شهردار می تواند سال فعالیت یک ماه از مرخصی استفاده کنید

احمدی با بیان اینکه ما از قانون حمایت می کنیم، گفت: اگر شورا من را رد کند ممکن است به عنوان حامی این طرح عمل کنم و بررسی ها نشان می دهد طبق ماده قانونی غیبت بیماری نباید بیش از چهار ماه باشد.

وی به این عضو شورای شهر ساری یادآور شد: همچنین در نامه وزارت کشور آمده است که اگر مدت مرخصی از مدتی بیشتر شد، تعلیق شود. ب تبصره 4 و استیضاح استفاده شده است.

وی با بیان اینکه تا امروز جلسه ای در شورای شهر ساری تشکیل نشده است، تصریح کرد: اعضای شورا باید طبق ضوابط رای دهند. گیر و باید در این چارچوب عمل کنند و متأسفانه برخی از دوستان نمی خواهند کارها از راه قانونی پیش برود.

وی گفت: عدم احراز شرایط شهردار طبق مقررات قانونی در این زمان حال بی ربط است و محیط بانان باید فاقد هر یک از شرایط تحویل باشند.

به گزارش مهر، بیماری جواد طالبی شهردار ساری در ماه های اخیر و عدم حضور وی در شهرداری باعث شده تا برخی از اعضای شورا خواستار استعفا یا استیضاح شهردار شوند و برخی معتقدند. مر باید در این زمینه اقدامات قانونی انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید