نجات 30 هکتار و بستر رودخانه شهرچای ارومیهناصر عتباتی گفت: در سال های گذشته تصرفات و تصرفات غیرقانونی زیادی در محدوده رودخانه شهرچای ارومیه به ویژه منطقه بند که یک منطقه گردشگری و مورد استفاده مردم است و به اشکال مختلف صورت گرفته است. ، هر کاربری عمومی ساخته شود.

وی گفت: متأسفانه در جریان این ساخت و سازها و تصرفات مسئولان آن طور که باید ورود نکردند که باعث شده امروز در این زمینه با مشکلات و مسائلی مواجه شویم.

دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان غربی گفت: با تاکید قوه قضائیه مبنی بر توجه جدی به بیت المال و حقوق اراضی و منابع آبی و حریم و حریم رودخانه ها و حراست از آنها با همکاری همه دستگاه ها به ویژه دستگاه های مسئول باید توجه جدی شود. ، آزادی حریم و شهرچای ارومیه عملیات آزادسازی بستر رودخانه آغاز شده و با نظارت و کنترل دستگاه قضایی استان تاکنون 30 هکتار از بستر رودخانه شهرچای ارومیه آزادسازی شده است.

انتهای پیام / g

دیدگاهتان را بنویسید