نخستین مجوز اروپا برای واکسیناسیون کودکان بالای ۵ سال علیه کرونا

آژانس دارویی اروپا برای تزریق نخستین واکسن کرونا مخصوص کودکان بالای پنج سال در کشورهای اروپایی چراغ سبز نشان داد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید