نسخه جدید مراتع در مرحله اجراستروزبه رئیس اداره منابع طبیعی استان قزوین گفت: 853 هزار هکتار از اراضی استان که 60 درصد مساحت استان را تشکیل می دهد مرتع محسوب می شود و در آن علوفه تولید می شود.

وی افزود: یکی از پیش نیازهای اجرای این طرح صدور مجوز چرای دام است که تاکنون برای 99 درصد مراتع صادر شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی مرتع استان گفت: کسانی که مجوز چرا دریافت می کنند باید پس از دو سال طرح مرتع تهیه کنند.

روزبه گفت: این طرح سندی است که شامل انواع پروژه ها در بازه زمانی و مکانی متفاوت است که هزینه ها در آن لحاظ شده است.

وی افزود: 29 هزار خانوار در این زمینه شناسایی شدند.

روزبه اضافه کرد: کارشناس بر اساس ظرفیت های هر منطقه طرح چرای دام را تدوین و ظرفیت ها بررسی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید