نشست معاون قوه قضاییه درخصوص طرح تسری فوق العاده ویژه کارکنان اداری

نشست معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با خبرنگاران پارلمانی در محل ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه برگزار شد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید