نظر ما را وابسته نمی کند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبر اساس گزارش ها خبرگزاری بیشترمهدی فضائی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی با عنوان «نظر ما را مستقل نمی کند» در روزنامه همشهری نوشت:

«جلال»، «حکمت» و «مصلحت» اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و همه تصمیمات در این زمینه باید باشد. ابتنا به 3 اصل پایبند باشید. تنظیم روابط با کشورهای مختلف اعم از دوجانبه یا چندجانبه یکی از موضوعات مهم سیاست خارجی است. این سه اصل حکم می کند که همه ظرفیت های موجود در عرصه بین المللی و مطابق با منافع ملی آن ها را به رسمیت بشناسیم.

از آن استفاده کنید.

بر این اساس جمهوری اسلامی ایران هم ظرفیت های موجود در غرب جهان را می بیند و هم ظرفیت های شرق جهان را. علاوه بر این قابلیت ها یا فرصت ها، تهدیدها هم از غرب و هم از شرق شناسایی و ارزیابی می شوند. از این رو، سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، هیچ شیفتگی و وابستگی به شرق و غرب را تجویز نمی کند و ساده انگاری و سهل انگاری را در برابر تهدیدات دو سوی جهان جایز نمی داند.

سه اصل ذکر شده و نگاه به شرق، تا زمانی که ارتباطی با شرق نشان نمی دهد، قطع ارتباط با غرب و نوشتن هر یک را بر اساس آن توصیه نمی کند; البته غرب رو به زوال و دوران شکوفایی شرق نیز در نظر گرفتن انجامش داد!

عده ای وقتی نوبت به شرق می شود، ناگهان رگ استقلال پف می کنند، خیانت های تاریخی روس ها را به یاد می آورند، شعار نه شرق و نه غرب را به یاد می آورند و نظام را به حماقت یا بدهکاری در وابستگی به چین متهم می کنند. و روسیه

این در اولاً این شرق جغرافیایی ایدئولوژیک نیست و دچار دگرگونی شده است، ثانیاً جمهوری اسلامی ایران است که عاقلانه تر از این که به شرق وابسته باشد و به چین فدیه بدهد، با استکبار و ظاهر غرب مقابله کرده است. و روسیه و ثالثاً در ضمن به طور خصوصی می گویم نگاه به شرق سابقه ای نزدیک به 4 دهه دارد و به دوران زندگی امام خمینی برمی گردد!

طنز این است که عده ای از موضع عزت و استقلال کشور آسیب پذیرند که وقتی نوبت به غرب می رسد، آب از دهانشان جاری می شود، خیانت و جنایات غرب در حق ملت ایران را فراموش می کنند. . و عزت و استقلال ملی را فراموش می کنند!

با مقدمه، وضعیت فعلی روسیه می تواند نقطه عطفی در روابط باشد. 2 کشور و از سوی دیگر آغاز اجرای سند راهبردی با چین را نیز در نظر بگیرید تا رویکرد شرق نمایی را به مرحله جدی تری سوق دهید. البته شرق فراتر از چین و روسیه است.

این سفر چه از نظر استراتژیک و چه از نظر زمانی و رویدادهای پیرامونی مانند مذاکرات وین و تشدید تنش ها بین روسیه و آمریکا مورد توجه تحلیلگران بین المللی قرار گرفته است و نه تنها در غرب، بلکه به غرب. پاره شده.

اگرچه سفر رئیس جمهور جدید ایران که به دعوت و مداخله پوتین انجام شد، از نظر سیاسی، اقتصادی و دفاعی برای ایران مهم است و دستاوردهای مهمی نیز خواهد داشت، اما قطعا برای روس ها بسیار مهم است. ; بنابراین، روسیه که دوران جدیدی را برای خود ترسیم کرده است، باید بهای مناسب را بپردازد. به خصوص که روس ها به خوبی می دانند که جایگاه خوبی نزد نخبگان ما و افکار عمومی ایران ندارند.

دیدگاه حامیان کنونی ایران در شرق که روسیه در آن جایگاه مهمی دارد، اساساً تغییر کرده است و شرایط برای ورود به روابط جدید و راهبردی مهیا است. اما روسیه نیز باید تلاش و همکاری خود را برای اصلاح و ایجاد نظر و برداشت نخبگان و مردم نسبت به خود و هرچه بیشتر در هم آمیخته با دولت متعهد کند!

دیدگاهتان را بنویسید