نقد مشروط بر سازندگی را محقق می‌کنیم

استاندار یزد به نقد مشروط بر سازندگی تاکید کرد و گفت: آنچه از انتقادات درست باشد را حتما محقق می‌کنیم.منبع

دیدگاهتان را بنویسید