نورپرداز زنگار از الک بالدوین و دست‌اندرکاران شکایت کرد

نخستین شکایت در پرونده سانحه تیراندازی مرگبار فیلم الک بالدوین ثبت شده و شاکی می‌گوید بی‌کفایتی دست‌اندرکاران منجر به مرگ دوست و همکارش شد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید