نگذارید بورس از شما انتقام بگیرد!

615c96c81d2bc_2021-10-05_21-47 کارشناس بازار سرمایه گفت: در عمده موارد، فرد زمانی گرفتار معاملات انتقام جویانه می‌شود که انتظار نادرست و نابجایی از بازار داشته باشد.

حامد مهرجو در رابطه با این پرسش که معاملات انتقام جویانه یعنی چه و در چه زمان و شرایطی رقم می‌خورد؟، اظهار کرد: افرادی که در بازار اغلب بدون تحلیل و استراتژی اقدام به معامله می‌کنند، امکان دارد بعد از زیانی که متحمل شده‌اند و پیش بینی‌های نادرستی که از بازار داشته‌اند، عصبانی و بهم ریخته شوند. در این زمان است که تلاش می‌کنند با انجام یک معامله دیگر، انتقام شکست‌ها و زیان‌های قبلی خود را از بازار بگیرند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: به طور کل در اکثر موارد معاملات انتقام جویانه زمانی رقم می‌خورد که فرد هنگام مواجه با شرایط مختلف در بازار سرمایه کنترل رفتار خودش را از دست می‌دهد و سعی می‌کند تا با رفتاری هیجانی، معامله انجام دهد.

مهرجو در پاسخ به این پرسش که چه افرادی گرفتار این نوع معاملات می‌شوند؟ گفت: هر چقدر افرادی که وارد بازار می‌شوند تجربه و شناخت کمتری داشته باشند و از نظر ذهنی آمادگی شکست و زیان را نداشته باشند، علاوه به گرفتار شدن در بازار، دچار این معاملات و تبعات آن خواهند شد.

او در ادامه اظهار کرد:در اکثر موارد افرادی که دچار این معاملات می‌شود به سبب آن که معاملات انتقام جویانه پایه و اساس منطقی ندارد، باعث می‌شود افراد حتی زیان‌های چند برابری را تجربه کنند. بعضا ممکن است این روند مانند دومینو ادامه دار باشد و در نهایت آسیب‌های جبران ناپذیری را برای فرد به همراه داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: افراد برای این که گرفتار چنین معاملاتی نشوند باید برنامه ریزی اصولی و یک مدیریت سرمایه مناسب در بازار داشته باشند. فردی که یک بار در بازار دچار زیان می‌شود و برای بار بعد نیز دچار مشکل می‌شود باید یک مدت به خودش زمان دهد تا در زمینه‌های مختلف و مرتبط، آموزش ببیند تا بتواند مدیریت و تحلیل اصولی تری از بازار داشته باشد. در این زمان است که به طور قطع به یقین دچار دام‌هایی مانند معاملات انتقام جویانه نخواهد شد.

مهرجو در پایان بیان کرد: معاملات انتقام جویانه می‌تواند به اشکال مختلف و در شرایط مختلف رقم بخورد و همه آن‌ها بستگی به روحیات افراد دارد. ولی در عمده موارد فرد زمانی گرفتار آن می‌شود که انتظار نادرست و نابجا از بازار داشته باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید