نیمی از ناوگان تاکسیرانی تهران فرسوده است

تاکسیرانان برای نوسازی تاکسی خود از پس پرداخت بخشی از پول خودروی جدید که مربوط به آنهاست و همچنین بازپرداخت وام ۹۰ میلیون‌ تومانی برنمی‌آیند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید