هشدار مقتدی صدر به کشورهای همسایه عراق

پس از آنکه مرجعیت عالی قدر شیعیان حفظ حاکمیت ملی این کشور را خواستار شد، رهبر جریان صدر عراق نیز به کشورهای همسایه درباره دخالت در انتخابات این کشور هشدار داد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید