همه چیز درباره بیمه زنان خانه‌دار | چه تعداد از زنان ایرانی از بیمه زنان خانه‌دار استفاده می‌کنند؟

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: بیمه زنان خانه‌دار در ذیل بیمه خانواده ایرانی قرار می‌گیرد و تنها به زنان محدود نمی‌شود. منبع

دیدگاهتان را بنویسید