هم نوازی علی قمصری با دوتارنوازان تربت جام

پروژه «تار ایرانی» به همت و ایده‌ علی قمصری و با محوریت تارنوازیمنبع

دیدگاهتان را بنویسید