هنرمندی که با آثارش بیننده را جادو می‌کند!

در آثار او جای مثبت و منفی به طرزی شگفت‌آور با هم عوض می‌شود و بیننده کاملا مسحور و نابمنبع

دیدگاهتان را بنویسید