هواپیمای مافوق صوت ساکت و بدون پنجره جلو!

به گزارش آی‌ای، هواپیماهای مافوق صوت ممکن است خیلی سریع باشند، اما یک مشکل بزگ دارند: آنها دمنبع

دیدگاهتان را بنویسید