واکنش اروپا به گفت‌وگوهای میان ایران و عربستان

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته چنانچه بتوان از حفظ برجام و اجرای کامل آن اطمینان حاصل کرد می‌توان آن را نخستین گام برای پرداختن به سایر مسائل دانست. منبع

دیدگاهتان را بنویسید