واکنش رهبر مذهبی کلیمیان از ایران به فضای معاندین – تابناکا


به گزارش تابناک به نقل از فارس، یونس حمامی لاله زار رهبر کلیمیان ایران با اشاره به فضای ایجاد شده توسط برخی جریانات و معارضان علیه فرامین رهبر معظم انقلاب و شعارهایی که ایشان در سال های مختلف مطرح کردند. . وی گفت: نظام جمهوری اسلامی چهل سال پیش فرو می پاشد که محقق نشده است.

وی ادامه داد: آنها فکر می کردند با تحریم جمهوری اسلامی ایران به هدفشان که سرنگونی نظام است می رسند، اما نظام جمهوری اسلامی هر سال قوی تر و پایدارتر از گذشته مسیر توسعه و پیشرفت خود را ادامه می دهد. “

پیشوای کلیمیان در ایران گفت: وقتی مخالفان و دشمنان ما بر مشکل تاکید می کنند و روی آن مانور می دهند، مشخص است که این مشکل مهم است و باید در این عرصه قویتر از گذشته باشیم.

همالی آزار گفت: وقتی دشمن از ما ناراضی است نشان می دهد که ما در مسیر درستی هستیم و وظیفه خود را درست انجام می دهیم.

وی در پایان گفت: ما نیز باید بدانیم که اگر دشمن از ما راضی است، کار ما اشتباه است و حتما باید در عملکرد خود تجدید نظر کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید