وجود ۳ آسیاب آبی ثبت فهرست ملی شده  در روستای گردشگری ترخین آباد

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اسدآباد از وجود سه آسیاب آبی ثبت فهرست آثار ملی کشور در روستای گردشگری ترخین آباد این شهرستان خبر داد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید