وحید جلیلی: در عرصه مدیریت فرهنگی، نبرد ما جنگ لفظی استبه گزارش ایرنا از جشنواره عمار، لیلی وی در نشست اندیشه دوازدهمین جشنواره فیلم عمار با اشاره به رابطه تقوا و معرفت گفت: مشکل اصلی ما تقوا و ترس از خداست که مهم است که اگر ضعیف شود تشخیص نخواهیم داشت. و حضور ما در عرصه دانش ضعیف خواهد شد».

جلیلی گفت: صبر معنای دقیق قرآن کریم است و تقوا نسبت به غیر الهی موجب انفعال و تشکیلات مستقر است که راه معرفت را می بندد.آگاهی ما.

وی با اشاره به نظریه کلیشه ای غربی گفت: اگر بتوان با آموزش، تبلیغ و سازماندهی الگوها را شکل داد، این سه مقوله می توانند از شکل گیری الگوهای جدید جلوگیری کنند، نمونه ای از اتفاقات بعد از انقلاب است. در جامعه ایران افتاد، یعنی جامعه ای که به قطعیت های جدیدی دست یافت و بهترین فرزندانش را فدای آن کرد.

جلیلی دلیل بی ثباتی پارادایم ها در علوم انسانی، هنر و رسانه را جریان جدی مقابله با پارادایم می گوید. اگر در این جلسات صحبت کنیم، سعی می کنیم با کمک شما حوزه های هنری، دانشی، علمی و انسانی را گرد هم آوریم.

مدیر دفتر پژوهشی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی وی گفت: در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از کلیدواژه‌ها و پاراگراف‌ها برای جلوگیری از الگوسازی انقلاب اسلامی در حوزه‌های هنر و علوم انسانی پمپاژ شده است.

معاون ارتباطات ملی در امور فرهنگی وی افزود: نباید نسبت به این گونه عوامل منفعل باشیم، این بزرگترین سانسور تاریخ است، بلکه باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، مانند اج اسم غربی ها فکر می کردند که می تواند او را به منفورترین فرد تبدیل کند، اما محبوب ترین در کشور شد. این مفهوم جهاد است.

جلیلی افزود: خون حاج قاسم امروزی را افشا می کند که جمهوری اسلامی و مردمش را به نام دیدگاه عملی بودن متهم می کند به خاطر هنر. او به گوش ناشنوا بود.

وی گفت: گاهی در فضای حاکمیت فرهنگی، نبرد ما جنگ لفظی است و اگر جریانات فکری و غربی بتواند حرف و روحیه ما را تغییر دهد، بزرگترین پیروزی را به دست خواهد آورد.

جلیلی افزود: ما باید بتوانیم به زبان خودمان حرف بزنیم و برای جهانیان توضیح دهیم و برای رسیدن به فتوحات تاریخی مراقب باشیم حقی را که داریم از ما سلب نکنیم، بده. ما امروز به یک مجاهد معرفتی نیاز داریم.

دیدگاهتان را بنویسید