وزیر امور خارجه از جانباختگان حادثه در سفارت جمهوری آذربایجان عیادت کرد
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه عصر روز جمعه (18 بهمن 1401) با حضور در سفارت جمهوری آذربایجان در بیمارستان شهدای تجریش از جانباختگان این حادثه عیادت کرد و جویای وضعیت آنان شد.

دیدگاهتان را بنویسید