وزیر امور خارجه ایران در نشست «چندجانبه بغداد» در نیویورک چه گفت؟

نشست چندجانبه بغداد در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید