وزیر دفاع یمن: مقابله با نیروهای متجاوز گزینه راهبردی ما است

وزیر دفاع یمن گفت: مقابله با متجاوزان یک گزینه راهبردی و غیر قابل برگشت برای ما است.source article

دیدگاهتان را بنویسید