وزیر فرهنگ: 200 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب تهران عرضه می شودمحمدمهدی اسماعیلی یادآور می شود: سوم تا دهم بهمن ماه، دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بیش از 200 هزار عنوان کتاب از 2100 ناشر داخلی و خارجی را در اختیار همه ایرانیان در همه شهرها و روستاهای کشور قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید