وضعیت «سیاست مخدری» ایران/ وقتی زور «مبارزه با مواد» بر «پیشگیری» می‌چربد

معاون پژوهشی موسسه کادراس ضمن تشریح تاثیر مراکز «کاهش آسیب» بر کاهش خطرات موجود در سبک زندگی و نیز مخاطرات مصرف مواد میان معتادان متجاهر، به سیاست مخدری اشاره می‌کند و می‌گوید: کشورهای پیشرو از جمله سنگاپور، ایسلند و نیز اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد بین‌المللی، امروزه در سیاست مخدری، به متوازن سازی ابعاد سیاست مخدری خود پرداخته‌اند و حدود ۴۰ درصد از ظرفیت خود را به سیاست‌های پیشگیری اختصاص داده‌اند. ​منبع

دیدگاهتان را بنویسید