وقتی قریه سوهانک محل زندگی خازن‌الدوله بود

سوهانک، یکی از محله‌های شمیران تاریخچه‌ای قدیمی دارد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید