ویدئو | تصاویر آخرالزمانی از ویرانی‌های باد و توفان ۱۳۰ کیلومتری در ترکیه

وزش باد و توفان شدید در بخش‌هایی از ترکیه به ویژه در شهرهای ساحلی دریاهای اژه و مرمره خرابی‌های بسیار به بار آورد و مردم را وحشتزده و نگران کرد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید