ویدئو | وزرای دولت هر برج چقدر حقوق می ‎گیرند؟

حقوق و مزایای مقامات سیاسی طبق اصل ۷۱ مشخص شده و حقوق آنان تعیین شده است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید