ویدیو| و بالاخره، ورود آتش‌نشانان زن به آتش‌نشانی تهران

پذیرش ۱۱۶نیروی جدید آتش‌نشانی در مراحل پایانی قرار دارد و تا اواخر سال نیروهای تازه‌نفس ۱۰۰نفر نیروی مرد و ۱۶نیروی زن، وارد مرکز آموزش سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در صالح‌آباد می‌شوند منبع

دیدگاهتان را بنویسید