پارلمان لیبی کمیته تنظیم طرح نقشه راه برای بعد از ۲۴ دسامبر

پارلمان لیبی امروز، چهارشنبه از تشکیل کمیته تنظیم پیشنهاد طرح نقشه راه برای بعد از ۲۴ دسامبر موعد انتخابات این کشور خبر داد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید