پدر بابک خرمدین بیرون از زندان است!

خبرهایی به‌تازگی منتشر شده مبنی بر اینکه پدر بابک خرمدین در زندان نیست و از زندان رجایی‌شهر خارج شده است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید